O czym powinniśmy pamiętać przy zatrudnianiu pracowników z Dalekiego Wschodu?

Krawcowa

Polscy pracodawcy zaczęli inwestować w pracowników zagranicznych, w tym z Dalekiego Wschodu. Jakiego typu pracownicy z tamtych rejonów przyjeżdżają do Polski? Jak wygląda ich współpraca z polskimi przedsiębiorcami?

Według danych Smart Work, dalekowschodni pracownicy to głównie osoby niewykwalifikowane, a ich znajomość języka angielskiego jest zazwyczaj na bardzo niskim poziomie. Jedynie w przypadku branży budowlanej można spotkać pracowników z doświadczeniem, wcześniej wyjeżdżających do Zatoki Perskiej i pracujących przy rozbudowach na terenie m.in. Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

W przypadku pracowników z Dalekiego Wschodu widoczne są znaczne różnice cywilizacyjne. Większość osób nigdy nie miała do czynienia z przemysłem, czego przykładem są Nepalczycy. Nepal nie posiada rozwiniętego przemysłu, tak jak ma to miejsce w krajach europejskich, dlatego pracownicy nepalscy nie są przyzwyczajeni do pracy w pewnym reżimie godzinowym. Zdarza się również, że Polskę traktują jako drzwi do Europy – szczególnie do Portugalii, gdzie znajduje się duża diaspora nepalska.

Jeżeli chodzi o zarobki - pracownicy z Dalekiego Wschodu mają niższe oczekiwania odnośnie wynagrodzenia i warunków mieszkaniowych od pracowników dostępnych obecnie na rynku czy pracowników z Ukrainy.

Czy warto zatem zainteresować się pracownikiem z Dalekiego Wschodu? Według opinii zaznajomionych z tym tematem pracodawców, pracownicy z Dalekiego Wschodu szybko przystosowują się do polskich warunków. W tym procesie szczególną rolę odgrywa tak zwany okres przejściowy, na który składają się wszelkiego rodzaju szkolenia pomagające w przyswojeniu zasad bezpieczeństwa pracy, pokonywanie barier cywilizacyjno-kulturowych lub zmiany w działaniu organizacji, na przykład w zakresie tłumaczenia dokumentacji na język zrozumiały dla zagranicznych pracowników.

W przypadku pracowników z Dalekiego Wschodu bardzo ważne jest stanowisko koordynatora posługującego się ojczystym językiem przyjętej grupy pracowniczej. Pełni on rolę tłumacza lub osoby kierującej pracą oraz przydziałem konkretnych zadań, a także pomaga w rozwiązywaniu bieżących problemów.

Zostaw wiadomość

flagi kontaktowe
+48 74 648 70 47
info@smartwork.pl
flagi kontaktowe
+48 517 645 143
n.tkachuk@smartwork.pl
flagi kontaktowe
+48 731 365 709
Tylko kontakty B2B
pon. - pt. 8:00 - 18:00
sob. - niedz. nieczynne
ul. Bystrzycka 7a
58-100 Świdnica, Polska