Polityka Jakości Smart Work sp. z o.o.

Polityka prywatności

Polityka Jakości.

Agencja Pacy Smart Work koncentruje się na zaspokajaniu potrzeb i oczekiwań nawet najbardziej wymagających klientów. Doświadczenie naszej kadry pozwala nam na profesjonalną realizację zamówień. Z naszych usług korzystają spółki giełdowe, duże międzynarodowe koncerny, jak i przedsiębiorstwa z sektora MSP. Realizujemy również zamówienia i zlecenie dla Klientów zagranicznych. Działamy w oparciu o najwyższe standardy etyczne i biznesowe. Agencja Pacy Smart Work jest członkiem Business Centre Club oraz Ogólnopolskiego Konwentu Agencji Pracy.

Nasze podejście do jakości.

Nasza Polityka Jakości jest oparta na kilku podstawowych zasadach:

 1. wsłuchujemy się w potrzeby dotyczące potrzeb naszych Klientów i precyzyjne dopasowujemy rozwiązania,
 2. przyjmujemy tylko zlecenia, dla których posiadamy możliwości ich profesjonalnej i terminowej realizacji,
 3. stawiamy na kompleksowość i komplementarność usług – naszym klientom oferujemy dostęp do nowych zasobów ludzkich, w ramach rekrutacji, leasingu pracowniczego i pracy tymczasowej, zasobów technologicznych oraz powierzchni produkcyjnych i magazynowych,
 4. umożliwiajmy naszym klientom usługi podwykonawcze w procesach to jest zlecenie naszej agencji obsługi wyodrębnionego procesu lub całego działu,
 5. zapewniamy wyspecjalizowaną kadrę z różnych dziedzin,
 6. przy planowaniu procesów i usług, identyfikujemy potencjalne błędy i podejmujemy niezbędne działania w celu zapobiegania tym błędom,
 7. rozumiemy jak istotne jest stałe podnoszenie kompetencji, aby wykonywać swoją pracę profesjonalnie.
 8. stałe zwiększanie zastosowania techniki informatycznej, oraz
 9. zaangażowanie kierownictwa w wyzwalanie aktywności i zachęcanie pracowników do poszukiwania metod doskonalenia organizacji pracy.

Nasze podejście do klientów i stron zainteresowanych

W odniesieniu do wszystkich stron zainteresowanych przestrzegamy następujących zasad:

 1. prowadzenie działalność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 2. zapewnienie poprawność i jasność sformułowań w zawieranych umowach,
 3. świadczenie usług z należytą starannością i zgodnie z opracowanymi standardami,
 4. zapewnienie poufność informacji uzyskanych w związku ze świadczeniem usług,
 5. ochrona przetwarzanych danych osobowych,
 6. stałe spełnianie wymagań normy ISO 9001:2015 i innych mających zastosowanie wymagań.

Mierzalne cele operacyjne, ustalane rokrocznie przez kierownictwo Spółki, są do wglądu wszystkich zainteresowanych.

Cały personel Spółki zna i stosuje Politykę Jakości i zasady zawarte w Księdze Jakości i towarzyszącej dokumentacji.

Zobowiązujemy się do ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością oraz spełniania mających zastosowanie wymagań.

Daniel Lechniuk

Świdnica, 2018.04.08

flagi kontaktowe
+48 74 648 70 47
info@smartwork.pl
flagi kontaktowe
+48 517 645 143
n.tkachuk@smartwork.pl
flagi kontaktowe
+48 731 365 709
Tylko kontakty B2B
pon. - pt. 8:00 - 18:00
sob. - niedz. nieczynne
ul. Bystrzycka 7a
58-100 Świdnica, Polska